wrapper

Number of POS terminals in Iranian banks - November - December 2012- data is based on Central bank of Iranpublic statistics .to read more click on below link.

ادامه مطلب...

Number of ATM's in Iranian banks - November - December 2012- data is based on Central bank of Iran public statistics .to read more click on below link.

ادامه مطلب...

Number of issued bank cards in Iranian banks - November - December 2012- data is based on Central bank of Iran public statistics .to read more click on below link.

Read More

معرفی تامین کنندگان

شرکت Verifone

شرکت Verifone ارائه کننده ابزارهای پرداخت الکترونیک و سرویس های ارزش افزوده در بازار جهانی است.از سال 1981 در هاوایی (ایالات متحده آمریکا) فعالیت خود را شروع کرد و در سال 2010 با خرید و ادغام محصولات Gemalto و خرید کل شرکت Hypercom در سال 2011 به بزرگترین شرکت تولید کننده ابزارهای پرداخت الکترونیک تبدیل شد.نام این شرکت پس از تولید اولین محصول آن به نام Verification telephone انتخاب شد.

ادامه مطلب...

محل تبلیغات

معرفی تصویری