اپراتور کانادایی Telus اعلام کرد ،سیستم پرداخت موبایلی این شرکت با همکاری شرکت Gemalto به زودی روانه بازار خواهد شد.